Zelmarian Fabulous

Sohn von Victories Bodyguard of Haely's Future
und Ciara of white Energy

 

White Shepherd Dogs